Bescherm je tegen identiteitsfraude

Er heerst veel onduidelijkheid over wie er wel en wie er geen kopie van je identiteitsbewijs mogen maken.

Ook zijn er nog steeds mensen die niet beseffen welke gevolgen het kan hebben als een kopie van hun identiteitsbewijs in verkeerde handen valt.

Er is maar een klein aantal organisaties die een kopie van je identiteitsbewijs mogen maken, dit zijn o.a. de werkgever, financiële instellingen en sommige zorgverleners. Dit is in de wet geregeld.

Er zijn veel andere organisaties die ook om een kopie van je identiteitsbewijs vragen maar dit mag je weigeren. Bijvoorbeeld hotels, telecomaanbieders, sportscholen mogen dit niet.

Door zomaar een kopie van je identiteitsbewijs af te geven zonder gegevens af te schermen kan je slachtoffer worden van identiteitsfraude.

Geef je toch een kopie van je identiteitsbewijs af, maak deze dan onbruikbaar voor andere doeleinden door de onderstaande vier dingen te doen:

    • Schrijf op de kopie dat het een kopie is.
    • Schrijf op de kopie voor wie of welk product de kopie is.
    • Schrijf op de kopie de datum waarop je de kopie afgeeft.
  • Streep je Burgerservicenummer door in het document. (Ook in de strook nummers onderaan.)

Er zijn ID covers te verkrijgen, hiermee verberg je de gegevens niet gedeeld hoeven te worden. Deze hoesjes zijn o.a. bij de ANWB te verkrijgen.

Wat ook een makkelijke manier is om een veilige kopie te maken van je identiteitsbewijs is het installeren van de KopieID app van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, deze is te downloaden in de app store en play store. Meer informatie en een instructiefilmpje van de KopieID app vind je hier.

Ben je slachtoffer geworden van identiteitsfraude dan kun je dit melden bij het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en -fouten. Het is belangrijk dat je altijd aangifte doet bij de politie.