Links

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) is een onafhankelijke stichting die informeert en adviseert over de financiën van huishoudens.
www.Nibud.nl

Wijzer in geldzaken is een initiatief van het ministerie van Financiën. Hierin bundelen partners uit de financiële sector, de wetenschap, de overheid, onderwijs-, voorlichtings- en consumentenorganisaties hun krachten om verantwoord financieel gedrag in Nederland te bevorderen.
www.wijzeringeldzaken.nl

Eerste hulp bij schulden is een website van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid (www.szw.nl). Hierop kun je lezen waaraan je schulden kunt herkennen en wat je kunt doen voor iemand met schulden.     www.eerstehulpbijschulden.nl

Financieel gezonde werknemers is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het NIBUD, Divosa, NVVK en Wijzer in geldzaken. Ze bundelen hun krachten om werkgevers te stimuleren verantwoord financieel gedrag bij hun werknemers te bevorderen en om werknemers met geldproblemen tijdig door te verwijzen. www.financieelgezondewerknemers.nl

Zeg gratis en gemakkelijk uw abonnement op met Abonnementenopzeggen.nl
www.abonnementenopzeggen.nl

Het Bel-me-niet Register stelt zich tot doel om consumentenirritatie over ongevraagde telemarketing te verminderen. Consumenten kunnen hun telefoonnummer(s) inschrijven in het Bel-me-niet Register.
www.bel-me-niet.nl

www.belastingdienst.nl

www.toeslagen.nl

www.overheid.nl

www.svb.nl

www.uwv.nl

www.werk.nl

www.ombudsman.nl

www.geschillencommissie.nl

www.consuwijzer.nl

www.consumentenbond.nl